Life on Mission

I-share mo si Jesus gamit ang taltong steps lamang:

Pray

YOU + GOD

Connect

YOU + PEOPLE

Respond

YOU + THE HOLY SPIRIT

Kung iisipin natin, mukhang mahirap makipag-usap sa mga tao about Jesus. Pero makakatulong sa iyo ang mga simple steps na ito.

Find out more
May 1,472,187 Christians na kaming natulungan mag-share ng Gospel at matutulungan ka din namin.